Uit liefde voor
het buitenleven

Over ons

In 1992 namen Linda en Jos het gemengd familiebedrijf met vooral melkkoeien over van de ouders van Jos om aan akkerbouw te doen en braadkippen te houden. Zoekend naar vernieuwing en als antwoord op de vele crises in de sector werd in 2000 omgeschakeld naar biologische landbouw en werden de braadkippen vervangen door bio-legkippen.

Om het bedrijf verder maatschappelijk te integreren, startte Linda op in 2008 met een uitgebreide zorgactiviteit voor mensen met een beperking. Zoals u kunt zien zijn innovatie en duurzaamheid steeds belangrijke drijfveren geweest voor Linda en Jos.

Door in 2021 de bio-legkippen stop te zetten en enkele hectaren hazelaars aan te planten, gaan zij verder op dit pad. Noten zijn een belangrijke schakel in de eiwittransitie (= overgang van dierlijke naar plantaardige eiwitbronnen) en bomen en struiken zorgen voor klimaatmitigatie (= milderen van effecten van klimaatopwarming).

 

Taemhoeve straatbord
14 oogsten

Hazelnoten

Wij zorgen voor heerlijke noten
van hoge kwaliteit.

Akkerbouw

Diverse teeltrotatie stimuleert een gezond bodemleven voor een rijke oogst.

Zorg

Samen met Covida betrekken we mensen met een beperking in ons boerenleven.

BE-Bio-02