Akkerbouw

Bodemverzorging en
teeltpraktijken

Op onze circa 12 hectare zandleemgrond staat bodemvruchtbaarheid centraal. We koesteren bacteriën, schimmels, regenwormen en andere bodemorganismen, omdat zij de sleutel zijn tot een rijke oogst. Teeltrotatie, waarbij verschillende plantensoorten elkaar opvolgen, bevordert een gevarieerd bodemleven en voorkomt problemen door één overheersend organisme.

Teeltrotatie

met verschillende plantensoorten bevorderen we een gevarieerd bodemleven.

Bodemdiversiteit

Verschillende plantensoorten worden na elkaar gezaaid, wat leidt tot een gevarieerd bodemleven.
Elke plant trekt specifieke organismen aan, waardoor overheersing van één organisme wordt voorkomen.

Mengteelt en groenbemesting

Mengteelt van triticale en vlinderbloemige voerdererwten wordt gevolgd door groenbemesters zoals japanse haver, boekweit en zonnebloem. Deze groenbemesters worden niet geoogst maar in de bodem ingewerkt als voedingsbodem voor pompoenen het volgende jaar.

4 akkerbouw
5 akkerbouw

Bodemcondities

Bodemverrijking met nutriënten

Compost, runderenmest, minerale delfstoffen (kiezeriet en patentkali) en lavagruis worden toegevoegd aan de bodem. Dit bevordert de groei van gunstige micro-organismen.

Behoud van vocht

Deze toevoegingen helpen bij het vasthouden van vocht. Dit zorgt voor optimale condities voor de volgende teelten.

Gezonde gewassen

Dankzij deze duurzame bodemverrijking groeien sterke, gezonde gewassen.

Onkruidbeheersing

Onkuidbeheersing gebeurt louter mechanisch.

Mechanische onkruidbeheersing

Dit doen we met wiedeg, schoffelmachine en handschoffelen.

Vals zaaibed voor onkruidcontrole

Door het aanleggen van een vals zaaibed wordt het akkerland zeer vroeg klaargemaakt voor zaaien. Het echte zaaien vindt pas weken later plaats, wanneer de initiële onkruiddruk onder controle is.

6 akkerbouw